שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

עו"ד אמיר טנא, מוסמך כנוטריון ומעניק שירותי נוטריון במשרד.

סמכויות הנוטריון, קבועות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים והן:

                   (1)   לאמת חתימה על מסמך;

                   (2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

                   (3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;

                   (4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

                   (5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

                   (6)   לאשר שאדם פלוני חי;

                   (7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

                   (8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;

                   (9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך                                      אחר;

                   (10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

על פי חוק הירושה, מוסמך נוטריון לאשר צוואה ולרשום "צוואה בפני רשות" כפי שמוסמך כך שופט.

יפוי כוח נוטריוני

אחד המקרים הנפוצים בהם נתקלים אנשים בצורך בנוטריון הינו "יפוי כוח נוטריוני"

יפוי כוח זה נדרש בעת רכישת דירה מקבלן, בעת נטילת משכנתא מהבנק וכן במקרים נוספים.

יפוי הכוח נועד ליתן בידי הקבלן ו/או הבנק את הכוח לנקוט בשם מעניק יפוי כוח, בכל פעולה שידרשו לה לצורך מימוש זכויותיהם ואף לצורך עמידה בהתחייבויות כלפי הקונה, כגון למשל רישום הנכס על שם הקונה בסוף התהליך.

שכר טרחת נוטריון

שכר טרחת נוטריון נקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) ומתעדכן בראשון לינואר בכל שנה.

במחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, ניתן לצפות בשכר טרחת הנוטריונים עבור כל פעולה המבוצעת על ידם.