הקמת חברה- כיצד?

בעלי עסקים רבים בוחרים להתאגד בצורה של חברה בע”מ לצורך ניהול עסקיהם.אבל, מהי בכלל אותה חברה בע”מ? למה להקים חברה בע”מ- יתרונות וחסרונות? על שאלות אלה ושאלות נוספות אנסה לענות בטור שלפניכם.מהי חברה בע”מחברה בע”מ הינה גוף משפטי הנפרד למעשה מהבעלים שלו (בעלי המניות בחברה).החברה יכולה להתקשר בהסכמים, לפתוח חשבון בנק, לרכוש ציוד ונכסים וכיוצ”ב בזה.למה להקים חברה?ככלל, כיוון שמדובר בגוף משפטי נפרד, ככל שמישהו נפגע מפעולות החברה, הרי שהחברה היא שתהיה חייבת בפיצוי ולא ניתן יהיה לפנות ישירות לבעלי המניות.ישנם יתרונות מיסויים שונים ובאמצעות הקמת חברה ניתן לבצע תכנון מס אשר יפחית את סך המס המשולם (לעניין כדאיות פתיחת חברה בע”מ מבחינה מיסויית יש להיוועץ עם רו”ח).יש לציין, כי עצם היותה של החברה גוף משפטי נפרד, אינה פוטרת את בעלי המניות ומנהלי החברה מאחריות ובמקרים בהם יוכח שבעלי המניות/מנהלי החברה ניצלו את היותה של החברה גוף משפטי נפרד לביצוע מעשים שאינם כשרים תוך הפקת רווחים שלהם, ניתן יהיה לתבוע גם את אותם מנהלים/בעלי מניות באופן אישי.במקרים מסויימים, בהם יוכח כי בעלי המניות ו/או מנהלי החברה ניצלו את היותה של החברה גוף משפטי.יש לזכור שהתנהלות באמצעות חברה בע”מ מסובכת יותר שכן נדרשים פרוטוקולים מסודרים לצורך פתיחת חשבונות בנק, רכישות ציוד ונכסים, התקשרויות שונות וכיוצ”ב.במקרים רבים נדרש אישור עו”ד שאכן מי שחותם בשם החברה רשאי לעשות כן.ניהול ספרי החשבונות של החברה הינו מסובך יותר ועלויות ניהול החשבונות של החברה גבוהות יותר.חברה בע”מ עם בעל מניות אחדישנם אנשים הנותנים שירותים באמצעות חברה אשר הם מחזיקים במלוא המניות בה.חברות כאלה מוקמות בד”כ משיקולי מס ולצורך ביצוע תכנון מס.במצב כזה בעלי החברה הוא בעצם החברה, הוא מנהל את הפרוטוקולים שלה, חותם בשמה על ההסכמים וכד’ והיתרון העיקרי שלו הוא בחיסכון המיסויי.רשות המיסים מכנה חברות כאלה “חברות ארנק” שכן אלה למעשה חברות אשר הוקמו רק לצורך חיסכון מיסוי, וישנן רעיונות שונות כיצד להתייחס לחברות אלה ולמסות אותן בצורה שונה (שוב, יש להיוועץ עם רו”ח בטרם פתיחת חברה בע”מ).חברה בע”מ עם מספר בעלי מניותכאשר מס’ אנשים מבקשים להקים יחד חברה בע”מ יש לשים לב למספר דברים:
  1. הסכם מייסדים- הסכם אשר יסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות המקימים את החברה (הסכם כזה מחייב רק את החתומים עליו).
  2. תקנון מפורט- תקנון אשר יכלול הוראות בדבר ניהול החברה המשותפת (תקנון כזה יחול גם על בעלי מניות עתידיים ככל שיצטרפו כאלה) .
גם הסכם המייסדים וגם התקנון נועדו להגדיר כיצד יעבדו בעלי המניות יחד בחברה, מה יהיה מנגנון קבלת ההחלטות, מי יקבל שכר מהחברה, איך מחליטים על שינויים בשכר, איך ומתי מחלקים רווחים מהחברה (דיבידנדים) וכיוצ”ב.חשבו לזכור, בשלב הקמת החברה הכל נראה ורוד ולכן בשלב הזה קל יותר להסכים על אופן הפעילות המשותפת ולהגדיר אותה.ניסוח ההסכמים כיאות בהתחלה יכול לפתור הרבה בעיות וכאבי ראש בהמשך הדרך.

אודות המחבר

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.