הקמת חברה- כיצד?

בעלי עסקים רבים בוחרים להתאגד בצורה של חברה בע”מ לצורך ניהול עסקיהם.

אבל, מהי בכלל אותה חברה בע”מ? למה להקים חברה בע”מ- יתרונות וחסרונות? על שאלות אלה ושאלות נוספות אנסה לענות בטור שלפניכם.

מהי חברה בע”מ

חברה בע”מ הינה גוף משפטי הנפרד למעשה מהבעלים שלו (בעלי המניות בחברה).

החברה יכולה להתקשר בהסכמים, לפתוח חשבון בנק, לרכוש ציוד ונכסים וכיוצ”ב בזה.

למה להקים חברה?

ככלל, כיוון שמדובר בגוף משפטי נפרד, ככל שמישהו נפגע מפעולות החברה, הרי שהחברה היא שתהיה חייבת בפיצוי ולא ניתן יהיה לפנות ישירות לבעלי המניות.

ישנם יתרונות מיסויים שונים ובאמצעות הקמת חברה ניתן לבצע תכנון מס אשר יפחית את סך המס המשולם (לעניין כדאיות פתיחת חברה בע”מ מבחינה מיסויית יש להיוועץ עם רו”ח).

יש לציין, כי עצם היותה של החברה גוף משפטי נפרד, אינה פוטרת את בעלי המניות ומנהלי החברה מאחריות בכל המקרים. במקרים בהם יוכח שבעלי המניות/מנהלי החברה ניצלו את היותה של החברה גוף משפטי נפרד לביצוע מעשים שאינם כשרים תוך הפקת רווחים שלהם, הם יחוייבו אישית בנזקים שגרמו.

חברה בע”מ עם מספר בעלי מניות

כאשר מס’ אנשים מבקשים להקים יחד חברה בע”מ יש לשים לב למספר דברים:

  1. הסכם מייסדים- הסכם אשר יסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות המקימים את החברה (הסכם כזה מחייב רק את החתומים עליו).
  2. תקנון מפורט- תקנון אשר יכלול הוראות בדבר ניהול החברה המשותפת (תקנון כזה יחול גם על בעלי מניות עתידיים ככל שיצטרפו כאלה) .

גם הסכם המייסדים וגם התקנון נועדו להגדיר כיצד יעבדו בעלי המניות יחד בחברה, מה יהיה מנגנון קבלת ההחלטות, מי יקבל שכר מהחברה, איך מחליטים על שינויים בשכר, איך ומתי מחלקים רווחים מהחברה (דיבידנדים) וכיוצ”ב.

חשבו לזכור, בשלב הקמת החברה הכל נראה ורוד ולכן בשלב הזה קל יותר להסכים על אופן הפעילות המשותפת ולהגדיר אותה.

ניסוח ההסכמים כיאות בהתחלה יכול לפתור הרבה בעיות וכאבי ראש בהמשך הדרך.

עוד חשוב וכדאי שעוה"ד אשר מקים עבורכם את החברה, יהיה גם עוה"ד אשר ילווה אותה בהמשך. בהתנהלות במסגרת חברה, בעיקר בשלבים הראשונים, יש צורך בחתימות, אישורים וכיוצ"ב ואתם צריכים מישהו שיהיה נגיש לכם ויעזור לכם להתחיל לעבוד במסגרת החברה בצורה המהירה והיעילה ביותר.

אודות המחבר

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.